Регистър и организатор на обажданията за продажби

Ще бъдете организирани и ефективни с този достъпен шаблон за обажданията за продажби, с който да следите обажданията за продажбите, с работни листове с информацията за връзка на клиентите и контролен списък на обажданията за продажби.

Excel

Изтегляне
Регистър и организатор на обажданията за продажби