Седмичен график за университета

Студентите могат да следят своя седмичен график с този елегантен шаблон. Просто въведете елементите в съответното място за час/дата, задайте приоритет, и готово. Създайте нов раздел за всяка седмица и използвайте бутона за превключване, за да покажете, че елементът е изпълнен.

Excel

Седмичен график за университета

Още шаблони като този

Отчет в стил APA (6-то издание) Word
Доклад от проучване в MLA стил Word
Работа в стил APA Word
График на часовете Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект