Седмичен график за университета

Студентите могат да следят своя седмичен график с този елегантен шаблон. Просто въведете елементите в съответното място за час/дата, задайте приоритет, и готово. Създайте нов раздел за всяка седмица и използвайте бутона за превключване, за да покажете, че елементът е изпълнен.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Седмичен график за университета