Седмичен график на задълженията

Възлагайте седмичните задължения на семейството с този шаблон за график на задълженията. Изредете задачите, които трябва да се изпълнят, задайте име към тях и ги отмятайте като изпълнени, когато са готови.

Excel

Изтегляне
Седмичен график на задълженията