Седмичен график на задълженията

Възлагайте седмичните задължения на семейството с този шаблон за график на задълженията. Изредете задачите, които трябва да се изпълнят, задайте име към тях и ги отмятайте като изпълнени, когато са готови.

Excel

Седмичен график на задълженията

Още шаблони като този

Съобщение за раждане на момче Word
Презентация "Отново в началното училище" (широк екран) PowerPoint
Забавна есенна презентация (широк екран) PowerPoint
Презентация с модел на прозрачна зелена граница (широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект