Седмично разписание с почивки

Това е шаблон на Microsoft Office.

Excel

Седмично разписание с почивки

Още шаблони като този

Проследяване на присъствието на служителите Excel
Калкулатор на заплати Excel
Хронокарта Excel
Времева карта на служител Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект