Сертификат за благодарност

Използвайте този сертификат за благодарност, за да поощрявате ученици от началното училище и да награждавате доброто поведение.

Word

Сертификат за благодарност

Още шаблони като този

Календар за планиране на уроци Word
Общ преглед на учебен курс PowerPoint
Синя презентация с купчини книги (широк екран) PowerPoint
Презентация с тройни линии за схеми (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект