Складов инвентар

Този шаблон позволява на потребителите да проследяват и поддържат местоположения на инвентарни контейнери в склад. Той включва възможността за отпечатване на списък за избор, отбелязване, когато е време за поръчка, извличане на информация за конкретни контейнери и следене на инвентарната стойност.

Excel

Изтегляне
Складов инвентар