Складов инвентар

Този шаблон позволява на потребителите да проследяват и поддържат местоположения на инвентарни контейнери в склад. Той включва възможността за отпечатване на списък за избор, отбелязване, когато е време за поръчка, извличане на информация за конкретни контейнери и следене на инвентарната стойност.

Excel

Складов инвентар

Още шаблони като този

Опис на дома Excel
Списък с наличности с осветени повторни поръчки Excel
Отчет за дневните продажби Excel
Опис на оборудване на служители Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект