Слайд с организационна диаграма със снимки (многоцветна или в черно), широк екран

Опознайте колегите си с тази организационна диаграма, която показва снимки на служителите в правоъгълни рамки в съответна йерархия. (широкоекранен шаблон, формат 16X9)

PowerPoint

Изтегляне
Слайд с организационна диаграма със снимки (многоцветна или в черно), широк екран