Слайд с хоризонтална, йерархична организационна диаграма (многоцветно върху бяло, широк екран)

Вижте структурата за отчет в оформление на хоризонтална диаграма с йерархия от ляво надясно. (Широкоекранен шаблон, формат 16x9)

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Слайд с хоризонтална, йерархична организационна диаграма (многоцветно върху бяло, широк екран)