Служебна паметна бележка (червена)

Тази служебна паметна бележка може да се използва за произволен тип информация за събрание или задачи за изпълнение. Използвайте в този вид, за да създадете пълен набор съгласувани документи от набора модели "Червено и черно" или използвайте вградени теми и стилове на Word, за да промените облика. Вмъкнете емблемата на вашата фирма, за да персонализирате шаблона.

Word

Служебна паметна бележка (червена)

Още шаблони като този

Титулна страница за бизнес факс (Червено и черно) Word
Бизнес фактура (червена) Word
Състояние на проект (червен) Word
Годишен отчет (модел "Червено и черно") Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект