Служебна паметна бележка (червена)

Тази служебна паметна бележка може да се използва за произволен тип информация за събрание или задачи за изпълнение. Използвайте в този вид, за да създадете пълен набор съгласувани документи от набора модели "Червено и черно" или използвайте вградени теми и стилове на Word, за да промените облика. Вмъкнете емблемата на вашата фирма, за да персонализирате шаблона.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Служебна паметна бележка (червена)