Списък на класа

Преподавателите могат да използват този удобен шаблон, за да следят цялата важна информация за учащите си, включително контактите за спешни случаи и медицинска информация.

Excel

Списък на класа

Още шаблони като този

Календар за планиране на уроци Word
Общ преглед на учебен курс PowerPoint
Математическа презентация с числото пи (за широк екран) PowerPoint
Синя презентация с купчини книги (широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект