Списък със задачи за групов проект

Всеки член на екипа ще знае кои задачи трябва да изпълни и крайните срокове с този шаблон на списък със задачи.

Excel

Списък със задачи за групов проект

Още шаблони като този

Сътрудничество за мозъчна атака Excel
Списък със седмични задачи Excel
Списък на задачите за деня Excel
Работен лист за мозъчна атака Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект