Списък със задачи за групов проект

Всеки член на екипа ще знае кои задачи трябва да изпълни и крайните срокове с този шаблон на списък със задачи.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Списък със задачи за групов проект