Списък със задачи за проект

Използвайте този достъпен шаблон, за да разделите задачите по проект и да следите напредъка.

Word

Изтегляне
Списък със задачи за проект