Списък със задачи за проект

Използвайте този достъпен шаблон, за да разделите задачите по проект и да следите напредъка.

Word

Списък със задачи за проект

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Календар за планиране на уроци Word
Сватбен контролен списък (акварел) Word
Проследяване на присъствието на служителите Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект