Списък със задачи за учители

Натоварените учители ще харесат колко лесно е да проследяват задачите си с този удобен шаблон. Използвайте го за седмица или цялата година. Условното форматиране и сегментаторите на таблица вършат тежката работа вместо вас!

Excel

Списък със задачи за учители

Още шаблони като този

Календар за планиране на уроци Word
Общ преглед на учебен курс PowerPoint
Синя презентация с купчини книги (широк екран) PowerPoint
Презентация с тройни линии за схеми (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект