Списък със задачи

Можете да следите нещата, които трябва да свършите, с помощта на този достъпен шаблон за списък със задачи. За всеки запис той има полета за приоритет, краен срок, какво трябва да се свърши, кой трябва да го свърши, дали се изпълнява и дали е готово.

Word

Списък със задачи

Още шаблони като този

Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
Титулна страница за факс в получер шрифт Word
Титулна страница за бизнес факс (Червено и черно) Word
Презентация с раирана черна рамка (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект