Списък със задачи

Можете да следите нещата, които трябва да свършите, с помощта на този достъпен шаблон за списък със задачи. За всеки запис той има полета за приоритет, краен срок, какво трябва да се свърши, кой трябва да го свърши, дали се изпълнява и дали е готово.

Word

Изтегляне
Списък със задачи