Списък с контакти

Този шаблон за списък с контакти може да се използва за записване на играчи в спортен отбор и за разпространение сред родителите и играчите в отбора.

Word

Изтегляне
Списък с контакти