Списък с контакти

Използвайте този шаблон за списък с контакти, за да проследявате информацията за членовете на спортния отбор и техните родители или настойници.

Word

Списък с контакти

Още шаблони като този

Календар за планиране на уроци Word
Общ преглед на учебен курс PowerPoint
Математическа презентация с числото пи (за широк екран) PowerPoint
Синя презентация с купчини книги (широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект