Списък с оборудване

Можете да проследявате оборудването си с този шаблон. Показва стойности и изчислява амортизация и препоръчва моменти за нови поръчки или смяна.

Excel

Списък с оборудване

Още шаблони като този

Опис на дома Excel
Списък с наличности с осветени повторни поръчки Excel
Складов инвентар Excel
Отчет за дневните продажби Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект