Списък с оборудване

Можете да проследявате оборудването си с този шаблон. Показва стойности и изчислява амортизация и препоръчва моменти за нови поръчки или смяна.

Excel

Изтегляне
Списък с оборудване