Списък с оборудване

Можете да проследявате оборудването си с този шаблон. Показва стойности и изчислява амортизация и препоръчва моменти за нови поръчки или смяна.

Excel

Списък с оборудване

Още шаблони като този

Опис на дома Excel
Складов инвентар Excel
Отчет за дневните продажби Excel
Опис на оборудване на служители Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект