Списък с поръчители за автобиография (функционален модел)

Ако се изисква списък с поръчители, използвайте този документ за бързо форматиране на списъка. Отговаря на модела на функционалната автобиография.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Списък с поръчители за автобиография (функционален модел)