Справочна работна книга за лентата на SharePoint Server

Можете да намерите новото местоположение на командите на SharePoint Server 2007 в SharePoint Server 2010. Работната книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди и е показано къде се намират тези команди в SharePoint Server 2010.

Excel

Справочна работна книга за лентата на SharePoint Server

Още шаблони като този

Меню Word
Елегантно меню Word
Меню за новогодишно празненство Word
Планиране на седмичното хранене Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект