Справочна работна книга за лентата на SharePoint Server

Можете да намерите новото местоположение на командите на SharePoint Server 2007 в SharePoint Server 2010. Работната книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди и е показано къде се намират тези команди в SharePoint Server 2010.

Excel

Справочна работна книга за лентата на SharePoint Server

Още шаблони като този

Родословно дърво PowerPoint
Съвременен фотоалбум PowerPoint
Проследяване на лични средства Excel
Презентация със сурова храна (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект