Справочна работна книга за лентата на SharePoint Server

Можете да намерите новото местоположение на командите на SharePoint Server 2007 в SharePoint Server 2010. Работната книга на Excel съдържа таблици, в които са изредени старите команди и е показано къде се намират тези команди в SharePoint Server 2010.

Excel

Изтегляне
Справочна работна книга за лентата на SharePoint Server