Стандартен семеен бюджет

Използвайте този стандартен семеен бюджет за проследяване на приходите и разходите с в течение на една година. Функцията на плъзгане на таблото е добър начин за визуално преминаване през всеки месец.

Excel

Изтегляне
Стандартен семеен бюджет