Съобщение за раждане на момиче

Персонализирайте тази картичка с ваши собствени снимки и информация, за да създадете съобщение за раждане на момиче. За стандартна хартия за картички с размер 4 X 6 инча. Простите инструкции в шаблона могат лесно да се изтрият преди отпечатването.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Съобщение за раждане на момиче