Състояние на проект (червен)

Използвайте този шаблон за отчет за състоянието на проект, за да държите информирани акционерите за всеки етап на проекта. Посочете областите, които напредват добре, и тези, които трябва се следят внимателно. Запазете облика и използвайте други шаблони от набора модели "Червено и черно" или променете цветовете и вмъкнете своя собствена емблема, за да го персонализирате за фирмата си. Формат, който е лесен за четене с един поглед.

Word

Състояние на проект (червен)

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект