Сътрудничество за мозъчна атака

Организирайте екипна сесия за мозъчна атака с този шаблон, който има отделен работен лист за всеки член на екипа, където да се запишат идеи заедно с техните предимства и недостатъци. Всеки елемент от списък се показва в работния лист с резюме, където членовете на екипа могат да дават оценки от 1 до 5 на всички идеи.

Excel

Сътрудничество за мозъчна атака

Още шаблони като този

Списък на задачите за деня Excel
Списък със седмични задачи Excel
Работен лист за мозъчна атака Excel
Проследяване на дейности Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект