Табелки с име или място (модел с облаци, 10/стр)

Това е шаблон на Microsoft Office.

Word

Табелки с име или място (модел с облаци, 10/стр)

Още шаблони като този

Титулна страница за факс в получер шрифт Word
Бюлетин за основно училище Word
Делово писмо (модел с ленти за продажби) Word
Мотивационно писмо (синьо) Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект