Тест с възможност за избор на отговор (от 4 отговора)

Това е шаблон на Microsoft Office.

PowerPoint

Изтегляне
Тест с възможност за избор на отговор (от 4 отговора)