Тип дърво

Текстът, запълнен с текстура, и фигурата в съгласувано червено за акцент върху белия фон създават едва доловимо усещане за ретро стил. Това е тема с широко приложение във формат 16:9, подходящ за всякакви ситуации: за работа, за обучение или за използване у дома.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Тип дърво