Титулна страница за факс (неформален)

Включете този шаблон за лист на неформална титулна страница на факс, когато изпращате лични факсове.

Word

Изтегляне
Титулна страница за факс (неформален)