Търговска презентация, многостранна тема (широк екран)

Убедете клиентите или ръководството в предложението си за търговска стратегия. Лесно е, когато използвате шаблона, който ви води с примерно съдържание, включващо списъка на продукти, печалби от предходната година, изследване на продажбите, предложения за нови продукти, диаграма на рентабилността, правила и условия, стратегия, времева линия на графика. Темата с многостранен дизайн е привлекателна, с бял фон, акцентиран със зелени ъгли. Широкоекранен формат (16x9).

PowerPoint

Търговска презентация, многостранна тема (широк екран)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект