Търговска фактура

Този прост, но елегантен шаблон трябва да се използва като окончателна сметка след изпращането на стока. Включва подробна информация за купувача, продавача и поръчката, както и раздел, за уточняване на условията на споразумението.

Excel

Търговска фактура

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект