Търговска фактура

Този прост, но елегантен шаблон трябва да се използва като окончателна сметка след изпращането на стока. Включва подробна информация за купувача, продавача и поръчката, както и раздел, за уточняване на условията на споразумението.

Excel

Изтегляне
Търговска фактура