Удостоверение за завършване на курса

Това е шаблон на Microsoft Office.

PowerPoint

Удостоверение за завършване на курса

Още шаблони като този

Сертификат за награда в основното училище Word
Сертификат за начетеност (официална зелена граница) PowerPoint
Сертификат за награда (ученици в основното училище) PowerPoint
Сертификат за начетеност (официална синя граница) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект