Удостоверение за завършване на курса

Това е шаблон на Microsoft Office.

PowerPoint

Изтегляне
Удостоверение за завършване на курса