Удостоверение за завършване на курса

Това е шаблон на Microsoft Office.

PowerPoint

Удостоверение за завършване на курса

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект