Удостоверение за отличен успех за служител

Това е шаблон на Microsoft Office.

PowerPoint

Изтегляне
Удостоверение за отличен успех за служител