Ученическа презентация

Това е шаблон на Microsoft Office.

PowerPoint

Ученическа презентация

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект