Ученическа презентация

Това е шаблон на Microsoft Office.

PowerPoint

Ученическа презентация

Още шаблони като този

Презентация за метална рамка на сграда (широк екран) PowerPoint
Титулна страница за факс в получер шрифт Word
Платежно извлечение Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект