Формуляр за планиране на пътуване на клиент

Туристическите агенти могат да използват този формуляр за съхраняване на информацията, необходима за подготовка на пътуванията на клиентите. Съдържа лични данни за пътуващия и подробности за маршрута. Шаблонът може лесно да се настройва, така че да се побира в различни стандартни размери на хартията. Това е достъпен шаблон.

Word

Формуляр за планиране на пътуване на клиент

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект