Преминаване към основното съдържание

Анализ на конкуренцията посредством силни страни, недостатъци, възможности и заплахи

Оценете вашата фирма в сравнение с конкуренцията, като използвате метода за анализ на силните страни, недостатъците, възможностите и заплахите. В този достъпен шаблон на работен лист има място да сравните вашата фирма с трима конкуренти.

Excel

Анализ на конкуренцията посредством силни страни, недостатъци, възможности и заплахи

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект