Преминаване към основното съдържание
Office

Балансов отчет (прост)

Отчитайте своите активи и пасиви с този достъпен шаблон за баланс; включва текущи активи, недвижимо имущество, собствен капитал и текущи и дългосрочни задължения.

Excel

Балансов отчет (прост)

Още шаблони като този

Намерете вдъхновение за следващия си проект с хиляди идеи, от които да избирате