Преминаване към основното съдържание
Office

Балансов отчет (прост)

Отчитайте своите активи и пасиви с този достъпен шаблон за баланс; включва текущи активи, недвижимо имущество, собствен капитал и текущи и дългосрочни задължения.

Excel

Балансов отчет (прост)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект