Преминаване към основното съдържание

Балансов отчет

Отчитайте своите активи и пасиви с този шаблон за балансов отчет; включва текущи активи, недвижимо имущество, собствен капитал и текущи и дългосрочни задължения.

Excel

Балансов отчет

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект