Преминаване към основното съдържание
Office

Времева линия на пътна карта на процес

Изложете процеса от концепцията до стартирането с този шаблон за времева линия. Маркирайте ключови събития и ги проследявайте в хоризонтален изглед. Ясни указания ви водят през всяка стъпка от създаването на привлекателно и полезно съдържание. Използвайте в готов вид или приложете лесно тема на PowerPoint, за да промените шрифтове, цветове и фон. Това е достъпен шаблон.

PowerPoint

Времева линия на пътна карта на процес

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект