Преминаване към основното съдържание

Времева линия с контролни точки

Тази достъпна времева линия помага за създаването на визуална пътна карта на вашия проект. Просто въведете ключовите контролни точки в таблицата с подробности за проекта и вижте как проектът ви придобива форма във времевата линия по-горе.

Excel

Времева линия с контролни точки

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект