Десет съвета за диаграми

Може да сте професионалисти в създаването на диаграми, но знаете ли как да направите комбинирана диаграма с вторична ос? Можете ли да направите "Кръгова от кръгова"? А обобщени диаграми? В този урок ще ви преведем през десет бързи съвета за диаграми, като се използва Excel 2013 и 2016 за Windows.

Excel

Десет съвета за диаграми

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект