Дневен ред на официално събрание

Използвайте този достъпен дневен ред, за да планирате официални събрания, провеждани според Процедурното ръководство на Робърт. Този дневен ред съдържа откриване на събранието, проверка за кворум, одобрение на протокола от предишното събрание, обсъждане на нерешени въпроси, обсъждане на нови дейности и закриване на събранието.

Word

Дневен ред на официално събрание

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект