Преминаване към основното съдържание
Office

Знак за изключване на мобилен телефон (2 на страница)

Създайте собствен знак за ограничаване на използването на мобилни телефони с този шаблон; отпечатва два знака на страница.

Word

Знак за изключване на мобилен телефон (2 на страница)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект