Преминаване към основното съдържание
Office

Знак за изключване на мобилните телефони (2 на страница)

Използвайте този достъпен шаблон, за да отпечатате знаци, напомнящи на хората да изключват мобилните си телефони; отпечатват се по два на страница.

Word

Знак за изключване на мобилните телефони (2 на страница)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект