Листовка с листчета за откъсване и графика

Бизнес листовка с модел с листа; има място за подробности за фирмата, описание на вашите услуги и осем листчета за откъсване с информация за връзка. Това е достъпен шаблон.

Word

Листовка с листчета за откъсване и графика

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект