Преминаване към основното съдържание

Опис на материалните активи с амортизация, изчислена по константно дегресивния метод

Проследявайте материалните активи на вашата фирма с този достъпен шаблон за електронна таблица, който изчислява амортизацията по константно дегресивния метод (метода на снижаващия се остатък).

Excel

Опис на материалните активи с амортизация, изчислена по константно дегресивния метод

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект