Преминаване към основното съдържание
Office

Опис на основните активи с амортизация

Следете вашето оборудване и други основни активи с този достъпен шаблон за електронна таблица. Подробните данни в описа на основните активи, включително серийния номер, физическото местоположение и информацията за покупка и амортизация се изчисляват вместо вас въз основа на методите на линейна амортизация, амортизация със 150 % намаляващ остатък и с 200 % намаляващ остатък.

Excel

Опис на основните активи с амортизация

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект