Преминаване към основното съдържание
Office

Протокол от официално събрание

Използвайте този протокол, за да протоколирате официални събрания, които са се провели според Процедурното ръководство на Робърт. Протоколът съдържа откриване на събранието, провеждане на проверка за кворум, приемане на протокола от предишното събрание, обсъждане на нерешени въпроси, на нови дейности и закриване на заседанието, заедно с името на секретаря, подал протоколите, и на одобряващия протокола. Това е достъпен шаблон.

Word

Протокол от официално събрание

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект