Преминаване към основното съдържание

Пътна карта за диаграми с контролни точки

Проследявайте пет контролни точки от развитието на вашия продукт или проекти с тази времева линия с инфографики. Включва работен лист за въвеждане на данни, който автоматично актуализира пътната карта. Това е достъпен шаблон.

Excel

Пътна карта за диаграми с контролни точки

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект