Фактура за продажби (модел с преливане в синьо)

Този професионално проектиран шаблон за фактура за продажби на продукти ще изчислява общите суми на артикули по редове и данъка добавена стойност, като ще удържа предлаганата отстъпка, ако има такава. Намерете подходящи шаблони в набора модели "Син градиент", като щракнете върху връзката "Вж. също" по-горе.

Excel

Фактура за продажби (модел с преливане в синьо)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект