Флаер покана за парти

Запознайте се с новините за събитието с този флаер покана, който разполага с преливащ цветен фон. Докоснете произволен текст, за да го заместите с подробности за вашето събитие.

Word

Флаер покана за парти

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект