Преминаване към основното съдържание
Office

Циркулярно писмо (тема "Медиана")

Шаблон за циркулярно писмо, който има заглавие с име и адрес на фирма; включва полета за вмъкване за адресен блок, ред за поздрав и основен текст с отстъп. Потърсете модел "Медиана", за да намерите допълнителни подходящи шаблони. Това е достъпен шаблон.

Word

Циркулярно писмо (тема "Медиана")

Намерете вдъхновение за следващия си проект с хиляди идеи, от които да избирате